STUDIO-345

Portfolio

CV Tuning website

Op het gebied van cv-optimalisatie beschikt CV Tuning over een enorme expertise. Joep wil deze graag delen met de buitenwereld en voor dat doel wordt een website ontwikkeld.

De aanvankelijke ‘statische site’ is ge­ë­vo­lu­eerd tot een volwassen CMS en wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Goed te beheren

Een website die zoveel informatie bevat moet goed te beheren zijn. Daarom maakt de site gebruik van een CMS.

Met het CMS kan het beheer op elke locatie worden uitgevoerd, als er maar een internetverbinding en een browser is.

Eigen zoekmachine

De uitgebreide hoeveelheid informatie kan worden doorzocht met behulp van een geavanceerde zoekmachine.

De zoekmachine maakt gebruik van mo­ge­lijk­heden die je bij Google niet vindt, zoals synoniemen en klankovereenkomst.

Analyseerbaar

Wat wordt gelezen en wat niet? Dat is interessante informatie voor het op­ti­ma­li­seren van een website. Daarom is de site voorzien van Google Analytics.

Aan de hand van periodieke rapportages neemt CV Tuning beslissingen over inhoudelijke aanpassingen.

Gezien op TV

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een video opname over CV Tuning. Bijvoor­beeld over de nominatie voor de Gelderse Energie Prijs.

Met behulp van YouTube is die video op de website te bekijken.

Andere projecten voor CV Tuning