STUDIO-345

Portfolio

Elektronisch formulier

CV Tuning regelt ook installaties in bij particulieren. Voor aanvang van deze werkzaamheden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de situatie bij de klant thuis. Op de website van CV Tuning stond daarom een elektronisch formulier.

Het formulier is inmiddels opgevolgd door een volledig nieuwe implementatie in de vorm van het persoonlijk dossier.

Logische indeling

Het invullen van het formulier gebeurt in vier logische stappen. Tijdens elke stap worden een aantal vragen gesteld over een bepaald onderwerp. Daar waar nodig wordt een korte uitleg gegeven.

Aan het einde van elke stap worden de gegevens gecontroleerd en opgeslagen. Daarna verschijnt het volgende formulier.

Geen onzin

Om te voorkomen dat grappenmakers mis­bruik maken van het formulier, wordt er een bevestigingsmail gestuurd.

Via een koppeling in de mail bevestigt de gebruiker de ingevoerde gegevens. Pas daarna wordt CV Tuning ingelicht.

Informatie op maat

De ingevoerde gegevens worden au­to­ma­tisch om­ge­zet in een formaat waar CV Tuning goed mee uit de voeten kan. Daar­na volgt de verzending.

Na ontvangst rapporteert CV Tuning over de mogelijkheden, de kosten en de baten. Daar­na gaat men al dan niet over tot inregelen.

Goed aanpasbaar

In de loop der tijd heeft het formulier di­ver­se veranderingen ondergaan. Som­mi­ge velden bleken overbodig en een andere groepering bleek net wat beter te werken.

De grootste verandering is de komst van een compleet nieuwe implementatie in de vorm van het persoonlijk dossier.

Andere projecten voor CV Tuning